EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“
 
Академично издателство “Проф. Марин Дринов” е издателско-полиграфически комплекс
  • за научна книжнина – монографии и сборници
  • за речници, справочници и енциклопедии
  • за научна периодика – списания и годишници
  • за научнопопулярна литература и учебници от всички области на познанието
  • за биографични и библиографски произведения
Но не само.
Ние имаме една от най-реномираните книговезници в България.

Разполагаме и с голяма книжна борса и мрежа от собствени книжарници.

Виж още

  Издадени и отпечатани заглавия:
  - от 1949 г. досега - над 4200
  - през 2013 г. – 92 монографии, сборници, речници, справочници
                         – 45 книжки от различни научни списания

Виж още

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.