EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“
 
Академично издателство “Проф. Марин Дринов” е издателско-полиграфически комплекс
  • за научна книжнина – монографии и сборници
  • за речници, справочници и енциклопедии
  • за научна периодика – списания и годишници
  • за научнопопулярна литература и учебници от всички области на познанието
  • за биографични и библиографски произведения
Но не само.
Ние имаме една от най-реномираните книговезници в България.

Разполагаме и с голяма книжна борса и мрежа от собствени книжарници.

Виж още

  Издадени и отпечатани заглавия:
  - от 1949 г. досега - над 4200
  - през 2013 г. – 92 монографии, сборници, речници, справочници
                         – 45 книжки от различни научни списания

Виж още

  История

  * 1869 г. – Създава се Българското книжовно дружество в гр. Браила
  * 1911 г. – Превръща се в Българска академия на науките
  * 1949 г. – Основава се Издателството на БАН
  * 1994 г. – Издателството с печатница на БАН се преименува в Академично издателство “Проф. Марин Дринов”

Виж още

       Корените на Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ са в историческата 1869 г. Тогава с ентусиазма и усилията на шепа учени и ученолюбиви мъже, между които Марин Дринов, Васил Друмев, Васил Стоянов и др., и с помощта на пламенни родолюбци от средата на българската емиграция във Влашко и Русия се основава Българското книжовно дружество. Организатори и редактори на изданията на Дружеството са неговите първи действителни членове – Марин Дринов и Васил Друмев. С превръщането на Българското книжовно дружество в Българска академия на науките през 1911 г. Академията разгръща значителна издателска дейност, преодолявайки много трудности поради липса на собствено издателство и печатница.През 1949 г. се създава Издателството на БАН. През 1994 г. по случай 125-годишнината от основаването на Българското книжовно дружество Издателство с печатница на БАН се преименува в Академично издателство „Проф. Марин Дринов“. То преживя и периоди на възход, и мигове на страх за оцеляването си. В портфолиото му присъстват и моменти на световно признание, и на основателни резерви към работата му. Но то е средище на действителния български елит и затова позитивните тенденции винаги надделяват.

       Днес Академичното издателство е пред прага на своето Възраждане като лице на БАН пред обществото и като естествена среда за творческата изява на българските учени и интелектуалци.

       Академичното издателство започва амбициозна програма за своето репозициониране както сред всички, макар бедни и мачкани, но велики български учени, така и в очите на манипулираното и на моменти обезверено, но мислещо общество. Словото, книгата и колективният човешки ум имат сила, която нито една политическа воля, нито една икономическа криза и нито една грешна управленска практика не могат да отслабят или заличат.

       Скъпи приятели на Академията, уважаеми учени, хора! Дори в епохата на twitter и Storyful и на зараждането на нов колективен глобален ум има опити за омаловажаване на интелектуалните усилия на съвременния българин, за хиперболизиране на различията, вместо насърчаване на всичко, което ни свързва, които ни приближават отново до времена отпреди век и половина. Затова разбираме задачата си като мисия – такава, каквато ни е завещана от проф. Марин Дринов: избавяне от „недостойно и зловредно за народността ни чувство“, „името на което е самоунищожение“. Имаме могъщо средство – словото, книгата и технологиите на модерния свят.

       Дали успяваме – това „ще каже просветеният съд на читателите“!
Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.