EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Живко Данаилов
Живко Данаилов е един от най-известните селекционери на домати в България. След като завършва висше образование и докторантура, от 1973 до 2010 г. работи в Института по генетика при БАН, в който след защита на дисертация става доктор на селскостопанските науки и професор. Преподавал е в Агрономическия факултет на Лесотехническия университет. Научните му изследвания са в областта на генетиката и селекцията на културните растения, като по-конкретно са свързани с хетерозиса при доматите. Публикувал е над 180 статии, 6 брошури, автор и съавтор е на 23 сорта домати. В момента е председател на Научноекспертната комисия по селскостопански науки към фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието, младежта и науката.

Книги на Живко Данаилов:


В книгата са разгледани основните аспекти на селекцията и семепроизводството на домати, представени са селекционните постижения и технологии и е ...

Издадена
03.07.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
266
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-502-6
Цена 16.00 лв.

DOI: 10.7546/9789543225026

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.