EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Европейски документ

Книги на Европейски документ:


Настоящото издание представя заключителния документ на проекта FUTURAGE (Пътна карта на изследванията по стареенето в Европа), изпълняван по Седма рамкова ...

Издадена
03.07.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
280
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-510-1
Цена 6.00 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.