EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Златка Филчева

Книги на Златка Филчева:

Тази книга е посветена на характеристиката на физическото развитие на настоящото поколение български деца и подрастващи на възраст от раждането ...

Издадена
24.04.2012 г.
Формат 60X84/8
Страници
420
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-371-8
Цена 15.50 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.