EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Александър Свободанов Александров
Александър Александров е доктор по биофизика и работи като биофизик в Секция „Възбудими структури“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН. Завършил е Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Съавтор на учебника „Ендокринология“ (2000) и на моно-графията „Множествена склероза“ (2009). Научните му интереси са в областта на математичното моделиране в медицината, биофизиката, биологията, хронобиологията, клиничната неврофизиология и невроендокринология. Член е на Съюза на учените в България, Съюза на математиците в България, Международната организация по хронобиология.

Книги на Александър Свободанов Александров:

През последните десетилетия се наблюдава бурно развитие на мето-дите за изследване на човешкия мозък. Един от тях – методът на транскраниалната ...

Издадена
30.07.2012 г.
Формат X
Страници
180
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-163
Цена 7.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.