EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Андон Косев
Андон Радев КОСЕВ, дбн, е директор на Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН и ръководител на Секция „Възбудими структури“. Специализирал е в Германия като стипендиант на Немската академична служба за обмен (DAAD) и на Фондацията „Александър фон Хумболт“. Основните му интереси са в областта на двигателната физиология, клиничната неврофизиология и биофизиката на обемно проведените потенциали (електромиография). Член е на Съюза на учените в България, Българското дружество за физиологични науки, член-кореспондент е на немското Дружество за клинична неврофизиология.

Книги на Андон Косев:

През последните десетилетия се наблюдава бурно развитие на мето-дите за изследване на човешкия мозък. Един от тях – методът на транскраниалната ...

Издадена
30.07.2012 г.
Формат X
Страници
180
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-163
Цена 7.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.