EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Марин Даскалов
Марин Пенков ДАСКАЛОВ, дмн, e началник на Клиниката по нервни болести, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, София. Заместник-декан на Медицинския факултет по научната дейност в Медицинския университет, София. Специализирал е в Германия – Хале, Лайпциг, Бон и Тюбинген. Научните му интереси обхващат различни направления на неврологията, като неврологични усложнения при системни заболявания, мозъчно-съдови заболявания, болести на периферната нервна система, паркинсонизъм и др. Член е на Управителния съвет на Българското дружество по неврология и колективен член на EFNS и WFN.

Книги на Марин Даскалов:

През последните десетилетия се наблюдава бурно развитие на мето-дите за изследване на човешкия мозък. Един от тях – методът на транскраниалната ...

Издадена
30.07.2012 г.
Формат X
Страници
180
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-163
Цена 7.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.