EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Цветина Цакова
Цветина Цакова се дипломира с магистърска образователна степен по специалност „Английска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. След дипломирането си тя започва работа като учител по английски език във Втора английска гимназия „Томас Джеферсън“ – София. Същевременно преподава бизнес английски език в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Две години по-късно печели конкурс и от 2003 г. е преподавател по специализиран английски език на студенти в Лесотехническия университет – София. Тя притежава умения по устен превод и превежда в ефир по Българската национална телевизия, Българското национално радио и на международни конференции. Цветина Цакова участва с доклади в национални и международни конференции за млади учени. Има отпечатани над 40 нейни статии в български периодични издания. Има публикувани книги като автор и съавтор.

Книги на Цветина Цакова:


Речникът е предназначен за агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, еколози, аграрни инженери, биолози, геодезисти, икономисти, юристи, преподаватели, студенти и ...

Издадена
28.02.2013 г.
Формат X
Страници
656
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-500-2
Цена 13.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.