EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Васил Цанов
Васил Цанов, проф. д-р, работи в Института за икономически изследвания на БАН. Преподавател е във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Изследователските му интереси са в областта на приложната иконометрия, пазара на труда, доходите и политиката по доходите, бедността и социалното неравенство. Има множество публикации у нас и в чужбина по проблемите на заетостта, безработицата, условията на труд, работната заплата и бедността. Участва в редица международни проекти на Европейския съюз и Международната организация на труда.

Книги на Васил Цанов:

Книгата е задълбочено и оригинално проучване на трудовия пазар, доходите, социалното осигуряване, социалното подпомагане, образованието и квалификацията на човешките ресурси ...

Издадена
11.10.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
332
Мека корица
ISBN  978-954-322-537-8
Цена 19.00 лв.


В книгата са представени резултатите от изследване на сегментацията на пазара на труда в България. То включва систематизация на теоретичните ...

Издадена
.08.2014 г.
Формат X
Страници
176
Мека корица
ISBN  978-954-322-770-9
Цена 5.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.