EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Йордан Христосков
Йордан Христосков е професор в секция „Макроикономика“ на Института за икономически изследвания към БАН и заместник-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси – София. Автор е на монографии, научни студии, статии и доклади по въпросите на социалната политика и социалното осигуряване, пазара на труда, инфраструктурата и регионалното развитие, публикувани в България и в чужбина. Заемал е длъжностите заместник-министър и министър на труда и социалните грижи (1991–1995), съветник на президента на Република България по социалните въпроси (1995–1997) и управител на НОИ (2000–2009). Член е на Бюрото на Международната организация по социално осигуряване, консултант и експерт по голям брой проекти и прояви на Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Програмата за развитие на ООН, Европейската комисия и др.

Книги на Йордан Христосков:

Книгата е задълбочено и оригинално проучване на трудовия пазар, доходите, социалното осигуряване, социалното подпомагане, образованието и квалификацията на човешките ресурси ...

Издадена
11.10.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
332
Мека корица
ISBN  978-954-322-537-8
Цена 19.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.