EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Яница Димитрова
Яница Димитрова е доктор по "Обществени комуникации и информационни науки", има магистърски степени по "Културология", "Стопанско управление" и "Връзки с обществеността". Научните и интереси са в областта на корпоративната култура, организационните комуникации и организационната идентичност.

Книги на Яница Димитрова:


Книгата акцентира на една различна гледна точка към управлението на организацията: с помощта на „невидимите ценности“ – корпоративната култура, организационната идентичност, ...

Издадена
29.10.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
246
Мека корица
ISBN  978-954-322-549-1
Цена 11.00 лв.Книгата акцентира върху значението на организационната идентичност като ключов елемент и условие за повишаване на конкурентоспособността на компанията в сферата, ...

Издадена
28.02.2013 г.
Формат X
Страници
384
Мека корица
ISBN  978-954-322-566-8
Цена 9.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.