EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Стефан Радев
Чл.-кор. проф. дмн Стефан Радев е водещ български специалист в областта на механиката на флуидите. Автор е на над 150 статии в областта на механиката на флуидите и на първия тримерен нестационарен модел на двуслойна струя. Над 30 години преподава механика на флуидите в СУ и други български и чуждестранни университети. Директор е на Института по механика на БАН (1986–1992) и ръководител на направление „Механика на флуидите“.

Книги на Стефан Радев:

Авторите обсъждат въпроси, свързани с три модерни направления на изследванията в областта на механиката на флуидите – неустойчивости, хаос и турбулентност. ...

Издадена
15.01.2013 г.
Формат X
Страници
272
Мека корица
ISBN  978-954-322-550-7
Цена 9.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.