EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Георги Станкалие

Книги на Георги Станкалие:

Във връзка с изпълнението на програмата VEGETATION са разработени 2 прибора - Vegetation-1 и Vegetation-2, които работят на борда на ...

Издадена
..2011 г.
Формат 70X100/16
Страници
148

DOI: 10.7546/9789543224838

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.