EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Александър Тасев

Книги на Александър Тасев:

Знанието е икономически ресурс, който у нас е подценен, поради което не се съзнава ролята му за развитието на икономиката. ...

Издадена
22.03.2013 г.
Формат X
Страници
184
Мека корица
ISBN  978-954-322-560-6
Цена 6.00 лв.

DOI: 10.7546/9789543225606


Настоящата монография представлява панорамно изследване на външнотърговския стокообмен на България, обхващащо периода от последната социалистическа петилетка, прехода към пазарна икономика ...

Издадена
10.11.2012 г.
Формат 60X84/8
Страници
304
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-511-8
Цена 11.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.