EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Саша Лозанова
Саша Лозанова завършва специалността „История на изкуството“ в Историческия факултет на Московския държавен университет „М. Ломоносов“. От 1975 до 1988 г. работи в Института по изкуствознание при БАН, където защитава кандидатска дисертация (1982 г.). Интересите й са насочени към историята и теорията на декоративно-приложното изкуство в България и художествената критика. От 1989 до 2004 г. работи в Института по фолклор при БАН, изследвайки традиционното българско и балканско материално наследство и еврейските култови изделия. От 1997 г. е хоноруван преподавател по история на изкуството в Техническия университет и Лeсотехническия университет в София, а от 2004 г. – щатен доцент в Лeсотехническия университет, катедра „Интериор и дизайн на мебели“. Чете лекции по дисциплините „История на изкуството“ и „История на дизайна“. Издала е 4 монографии (две от които в съавторство) и има над 110 научни публикации (доклади, статии, студии) в няколко хуманитарни направления у нас и в чужбина.

Книги на Саша Лозанова:


Книгата представлява първо по рода си изследване в областта на българското сравнително изкуствознание. Разгледани са четири основни архетипа (мъжко пространство, ...

Издадена
01.08.2014 г.
Формат 202X285
Страници
148
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-731-0
Цена 23.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.