EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Явор Марангозов
ЯВОР МАРАНГОЗОВ е доктор по икономика, главен асистент в Института за икономически изследвания при БАН и хоноруван преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Авторът е завършил двугодишна докторантска програма по фирмено управление в Университета на Валядолид – Испания, и е специализирал в Университета Париж 3 „Нова Сорбона” – Франция. Сред по-важните му публикации са: монографията „Характеристики на местните и международните съвместни предприятия в България” (2009), учебникът „Стратегически съюзи” (2009) и студията „Characteristics of the International Joint Ventures in Bulgaria (1989-2003)” (2005). Освен от българската академична общност Явор Марангозов е цитиран от чуждестранни учени в следните научни списания: International Business Review, International Journal of Business and Globalisation, International Journal of Business Research, International Journal of Business Strategy, Journal on Banking Financial Services and Insurance Research, Journal of Business and Economic Studies, Journal of Global Strategic Management, Journal of International Business and Economics и Journal of World Business.

Книги на Явор Марангозов:


Парадоксално на популярността на съвместните предприятия в световно измерение дори между антагонистични конкуренти и паралелното отделено изключително внимание от чуждестранната ...

Издадена
..2009 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-282-7
Цена 2.50 лв.Книгата е посветена на отговора на стоящия нерешен от знаковата 1989 г. въпрос, дали популярните поради предимствата си съвместни предприятия проявяват ...

Издадена
20.06.2013 г.
Формат X
Страници
114


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.