EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Йордан Узунов
Проф.д-р Йордан Узунов е роден на 11 октомври 1949г. в София. Образованието си завършва в Софийския университет - Магистър хидробиология, Биологически факултет. Проф.д-р Узунов е лицензиран експерт ОВОС. Официален експерт на Националната агенция за оценяване и акредитация. Публикувал е общо 108 документи (3 монографии / книги, 61 научни статии, 32 доклади и много други).

Книги на Йордан Узунов:


The present book is aimed at summarizing the most of the studies have been carried out during the last two ...

Издадена
10.12.2012 г.
Формат 60X84/8
Страници
218
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-543-3
Цена 9.00 лв.


The present book is aimed at summarizing the most of the studies have been carried out during the last three ...

Издадена
05.12.2013 г.
Формат X
Страници
140
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-689-4
Цена 7.00 лв.


Книги под печат
 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.