EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Христо Баларев

Книги на Христо Баларев:


Международният съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) е международна неправителствена организация, имаща за цел да подпомага развитието на химичните ...

Издадена
..2009 г.
Формат 60X84/8
Страници
412
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-330-5
Цена 9.50 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.