EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Неда Павлова
Доцент д-р Неда Павлова е завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология” през 1977 г. От 1978 до 1981 г. е редовна аспирантка в Института за Български езиск при БАН. През 1982 г. защитава дисертация върху българските тракийски говори в областта на Лозенград – Източна Тракия и постъпва на работа в Института за Български език. През 1989 г. специализира лингвистична антропология (етнолингвистика) и лексикална семантика в Института по славянознание и балканистика в Москва и Института за руски език в Санкт Петербург. От 1996 до 2000 г. е лектор по български език и цивилизация в Университета в Бутурещ (Румъния), а от 2007 г. е лектор по български език и цивилизация в Провансалския университет (Франция). Интересите и са в областта на лингвокултурологията, ономастиката, лексикалната семантика, историческата диалектология.

Книги на Неда Павлова:

Антропологичният цикъл „Раждане. Сватба. Погребение“ разкрива човешкия живот от самото начало до неговия край. Трите обредни комплекса са части от ...

Издадена
08.02.2013 г.
Формат X
Страници
168
Мека корица
ISBN  978-954-322-548-4
Цена 4.00 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.