EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Ромео Попилиев
Ромео Попилиев е доктор на изкуствознанието и професор в Института за изследване на изкуствата при БАН, където работи от 1990 г. Ръководител е на сектор „Театър“ в института. Автор е на книгите „Комичното и животът на българската комедия между двете световни войни“ (2001), „Театралната критика на две критични десетилетия“ (2003), „Драмите на Йордан Радичков или едновременното неедновременно“ (2005), „Историческата драма: траекториите на историята, мита и политиката“ (2008). Съавтор е на юбилейната история „Сто години Народен театър“ (2004), както и на т. 4 от „История на българския театър“ (2011). Написал е много студии, статии и рецензии в специализирания и периодичния печат, статии за енциклопедии и др.

Книги на Ромео Попилиев:


Книгата се опитва да прочете българската комедия между двете световни войни наново, адекватно на сегашното време, на неговите интереси и ...

Издадена
..2001 г.
Формат 60X84/16
Страници
172
Мека корица
ISBN  954-430-804-0
Цена 5.00 лв.В книгата се разглежда театралната критика в България през 20-те и 30-те години на ХХ век - едно твърде плодотворно ...

Издадена
..2003 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-43-960-8
Цена 2.00 лв.В книгата се разглеждат драматургическите текстове между 1945 и 1989 г., чиято фабула се основава върху въоръжената комунистическа съпротива у нас през ...

Издадена
09.05.2013 г.
Формат X
Страници
190
Мека корица
ISBN  978-954-322-595-8
Цена 10.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.