EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Кирил Боянов
Кирил Боянов е член на Международната академия по информатизация. Води упражнения по теоретична и измервателна електротехника към ВМЕИ, чете лекции по електроника, измервания в разиотехниката, електронни изчислителни машини, компютърни архитектури, компютърни мрежи към СУ "Св. Кл. Охридски", УНСС, НБУ.

Книги на Кирил Боянов:


В книгата са събрани лични спомени на автора и някои факти, свързани с разработките, производството и износа на компютърни системи ...

Издадена
..2010 г.
Формат 60X90/16
Страници
252
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-399-2
Цена 10.00 лв.СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
СЕМЕЙСТВО, ДЕТСТВО, ЮНОШЕСТВО / 8
ГИМНАЗИСТ ВЪВ ВТОРА СОФИЙСКА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ / 60
ДЕВЕТО ЕДИННО ...

Издадена
06.07.2018 г.
Формат X
Страници
430
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-926-0
Цена 15.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.