EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Марин Маринов

Книги на Марин Маринов:


В книгата са изложени теоретичните основи на изследването на дис- кретните изчислителни системи с помощта на информационни методи. На базата ...

Издадена
16.05.2013 г.
Формат X
Страници
128
Мека корица
ISBN  978-954-322-583-5
Цена 16.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.