EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Цветелина Димитрова
Цветелина Димитрова завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Българска филология“ и „История”. Получава образователната и научна степен „доктор“ по фолклористика през 2009 г. Работи в секция „Антропология на словесните традиции“ към Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българска академия на науките. Специализирала е в Полша и Италия, където е изнасяла и лекции. Автор е на редица студии и статии, публикувани в български научни издания. От 1997 г. е член на Семинар по практическа етнология и фолклористика „Проф. д-р Иван Шишманов“ към СУ „Св. Климент Охридски“, а от 1999 г. и на Асоциация за антропология и фолклористика „Онгъл”, съвместно с която участва в теренни проучвания в района Горен Рупчос (Средни Родопи) в периода 1999-2001 г. (с. Югово, с. Манастир, с. Тополово, гр. Лъки). Отново с Асоциация „Онгъл” се включва в теренните проучвания в района на Самоковско по линия на проекта „Адаптация на археологическите обекти за нуждите на културния туризъм” на община Самоков. В периода 2004–2011 г. е участвала в проучвания на селата Доспей, Продановци, Говедарци, Мала църква, Бели Искър, Райово, Клисура и Сапарева баня. Научните интереси на Цветелина Димитрова са в сферата на колективната памет, фолклорната история, локалната култура и идентичността.

Книги на Цветелина Димитрова:


Книгата изследва т.нар. „народна история” в светлината на концепцията за колективната памет. Проследено е нейното конструиране и функциониране от периода ...

Издадена
28.06.2013 г.
Формат X
Страници
220
Мека корица
ISBN  978-954-322-581-1
Цена 7.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.