EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Мария Давчева
Д-р арх. Мария Давчева завършва през 1997 г. Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). От 2000 г. е редовен докторант в Центъра по архитектурознание (ЦА) към БАН. През 2004 г. получава научно-образователната степен „доктор“. До 2010 г. е главен асистент в ЦА, а след това – в Института за изследване на изкуствата (ИИИзк). В момента е преподавател в катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“ в УАСГ. Собственик e на архитектурно студио Miodesign. Арх. Давчева е автор на 12 научни статии и студии, публикувани в сборници, издадени от АИ „Проф. Марин Дринов“ и издателството на ИИИзк. Още 13 научнопопулярни статии на архитектурна тематика са намерили място в българската преса, а в други 15 тя е съавтор. Със свои доклади по проблемите на съвременната архитектура е участвала в седем национални и една международна конференция, материалите от които са публикувани в тематични сборници. Куратор и дизайнер е на пет изложби (три към БАН и две към САБ) и на календара на ИИИзк за 2011 г. В периода 2005 – 2012 г. е получила пет архитектурни награди и десет номинации от национални конкурси в екип с арх. Орлин Давчев.

Книги на Мария Давчева:


Темата за съвременните търговски сгради засяга интересна и актуална проблематика около архитектурен вид с дълга история, но с нова и ...

Издадена
21.06.2013 г.
Формат X
Страници
148
Мека корица
ISBN  978-954-322-590-3
Цена 23.50 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.