EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Стефан Илчев

Книги на Стефан Илчев:

Български етимологичен речник има за задача да обясни произхода на словесното богатство на българския език. Тук са включени всички думи ...

Издадена
08.07.2013 г.
Формат 60X84/16
Страници
684
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-525-5
Цена 32.00 лв.


„Български етимологичен речник“ има за задача да обясни произхода на словесното богатство на българския език. Тук са включени всички думи ...

Издадена
05.06.2013 г.
Формат 60X84/16
Страници
742
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-526-2
Цена 32.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.