EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Михаела Лишкова

Книги на Михаела Лишкова:

Трудът включва разработки на автори от България, Чехия, Полша и Украйна. Посветен е на обновяването на лексиката в славянските езици ...

Издадена
27.08.2013 г.
Формат X
Страници
360
Мека корица
ISBN  978-954-322-636-8
Цена 17.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.