EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Тодор Джиджев
Тодор Василев Джиджев е роден в София на 30 март 1927 г. Започва да се занимава с музика от 7-годишна възраст. През 1942 г. постъпва във Военното на Н.Ц.В. училище в София, което завършва през 1947 г. На 25-годишна възраст постъпва като редовен студент в Теоретичния отдел на Държавната музикална академия. Завършва с отличие висшето си образование в специалност „Хорово дирижиране“ в класа на професор Георги Димитров. През същата година става редовен аспирант в Института за музика при Българската академия на науките. В периода 1960-1989 г. работи в Института за музика, а след това – в Института за фолклор. През 1989 г. е удостоен с научната степен доктор на изкуствознанието. Автор е на четири книги, всяка от които разширява хоризонтите на българската наука. В библиографията му има над 300 научни и научно-популярни публикации по различни проблеми на музикалния фолклор. Тодор Джиджев е сред водещите имена в приложната етномузикология в България. Членувал е в Съюза на българските композитори, Съюза на музикалните и танцови дейци, в работни групи при Международния съвет за традиционна музика (ICTM) към ЮНЕСКО и в Международната организация за фолклор (IOF). Тодор Джиджев е носител на редица отличия и награди, връчени от Българската академия на науките, Министерството на културата, Центъра за художествената самодейност...

Книги на Тодор Джиджев:


Сборникът съдържа над 1000 автентични песни, записани от Тодор Джиджев между 1964 и 1980 г. в различни селища от Тракия. Книгата е поредна ...

Издадена
17.09.2013 г.
Формат 295X200
Страници
702
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-650-4
Цена 28.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.