EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Лазар Мурджев

Книги на Лазар Мурджев:


"Книгата на Лазар Мурджев е колкото за лова, толкова и за мисленето... Тя съприкосновява с живата природа и в същото ...

Издадена
01.10.2013 г.
Формат X
Страници
116
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-662-7
Цена 6.50 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.