EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Биляна Борисова

Книги на Биляна Борисова:


Монографията на Биляна Борисова е първата по рода си, издадена в България, посветена на ландшафтната екология и ландшафтното планиране. Книгата ...

Издадена
31.10.2013 г.
Формат X
Страници
283
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-670-2
Цена 1.00 лв.


Книги под печат
 

 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.