EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Иванка Ботева
Иванка Ботева е физикогеограф, дългогодишен редактор на сп. „Проблеми на географията“, а също и на редица научни монографии и сборници: „География на България“ (1997), „Морфотектоника на Балканския полуостров“, „Свлачища в Родопите и укрепването им“, „Административно и териториално устройство на Р България“, „Географски терминологичен речник“ и др. Автор е на научни статии, биографични очерци, отзиви за книги и съобщения за научни форуми. Включването ú като автор в „Планините в България“ допринася за по-задълбочената преработка, допълване и редакционно-художествено оформление на третото издание.

Книги на Иванка Ботева:

В книгата се разглеждат последователно всичките 37 български планини, някои от които са малко познати. Любознателният читател ще научи повече за ...

Издадена
..2018 г.
Формат X
Страници
432
Мека корица
ISBN  978-954-322-607-8
Цена 25.00 лв.Гравитиращото към столицата на Република България териториално обкръжение, наситено със значителен туристически потенциал, излиза извън очертанията не само на ...

Издадена
7.11.2017 г.
Формат X
Страници
372
Мека корица
ISBN  978-954-322-901-7
Цена 13.00 лв.


В книгата се разглеждат последователно всичките 37 български планини, някои от които са малко познати. Любознателният читател ще научи повече за ...

Издадена
14.12.2018 г.
Формат X
Страници
520
Мека корица
ISBN  978-954-322-946-8
Цена 25.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.