EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Валентина Шарланова
Валентина Д. Шарланова е доцент, д-р по етнология в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН. Научните й интереси са в областта на българската традиционна духовна култура. Автор е на монографиите „Народна метеорология“ (1999), „Български народни мерки“ (2001), „Софийската Мала Света гора“ (2007), „Български традиционни празници и обичаи“ (2011), както и на редица статии и студии. В. Шарланова работи и по проблемите на интеграцията и идентичността на имигрантски общности в западноевропейските страни.

Книги на Валентина Шарланова:


Настоящата книга е посветена на манастирите около София, образували в миналото комплекса Софийска Мала Света гора. Проследено е тяхното възникване ...

Издадена
18.10.2013 г.
Формат X
Страници
564
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-567-5
Цена 32.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.