EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Владимир Александрович Сафронов-Дринов

Книги на Владимир Александрович Сафронов-Дринов:

Издаването на тази книга е тясно свързано с един голям празник за България – честването на 175-годишнината от рождението на големия ...

Издадена
23.10.2013 г.
Формат X
Страници
0


Книги под печат
 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.