EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Иваничка Георгиева
Иваничка Георгиева завършва Софийския университет „Св.Климент Охридски“, специалност история, профил археология. От 1963 г. работи в Етнографския институт и музей при БАН, а от 1974 г. – в Историческия факултет на Софийския университет . През 1968 г. защитава кандидатска (докторска) дисертация, а през 1984 г. – дисертация за степента доктор на историческите науки . От 1988 г. е професор. Носител е на почетен знак със синя лента на Софийския университет (2005 г.). Научните й изследвания са в областта на митологията, народния мироглед, календарните и семейни обреди, системата на родство, нестинарството. Проучва и българската диаспора.

Книги на Иваничка Георгиева:


В монографията „Българска народна митология“ се изследва системата от митологични образи и представи като неразделна част от българската народна култура, ...

Издадена
23.02.2018 г.
Формат X
Страници
402
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-568-2
Цена 20.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.