EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Olympia Roeva

Книги на Olympia Roeva:

Generalized Nets (GN) are a tool for modelling of parallel processes. They represent an extension of the concept of Petri ...

Издадена
18.12.2013 г.
Формат X
Страници
144
Мека корица
ISBN  978-954-322-700-6
Цена 9.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.