EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Ева Соколова
Ева Соколова е дипломиран инженер-химик в преименувания Химикотехнологичен и металургичен университет - София. Специализирала е в качеството си на Хумболтов стипендиант в Германия. Защитила е докторската си дисертация в Московския химикотехнологичев институт "Д. И. Менделеев".
Проф. Соколова работи в областта на органичната електрохимия.

Книги на Ева Соколова:


В учебника „Химична термодинамика“ основните принципи на термодинамиката са приложени към изучаването на условията за установяване на равновесно състояние във ...

Издадена
10.03.2014 г.
Формат X
Страници
468
Мека корица
ISBN  978-954-322-733-4
Цена 16.00 лв.


Книги под печат
 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.