EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Василка Тъпкова-Заимова
Проф. Василка Тъпкова-Заимова е родена на 7 август 1924 г. в София. Завършва Френския колеж (1943) и класическа филология в Софийския университет (1947). Започва работа като научен сътрудник в Института по история при БАН в секцията за издаване на гръцки и латински извори за българската история. Специализира в Ленинград, Москва и Париж. Става един от основателите на Института по балканистика при БАН, където работи от 1964 до 1989 г. Членува в редица български и международни научни асоциации – по балканистика, славистика и византология. Чете лекции в много български и чуждестранни университети.
Василка Тъпкова-Заимова участва в изготвянето на 11 тома гръцки и 2 тома латински извори за българската история. Основни тематични области в изследователската й работа са: етногенезис на балканските народи; историко-географски и демографски проблеми на българските земи през Средните векове; политическа идеология и църковна организация на средновековна България; византийско-балкански културни контакти и взаимодействия; генезис и развитие на Кирило-Методиевото дело; историко-апокалиптичната книжнина във Византия и България; култът към св. Димитър Солунски и др.
През 1971 г. проф. В. Тъпкова-Заимова е удостоена с Кирило-Методиевската награда на БАН, а през 1995 г. – с ордена „Академични палми“ на Френската академия.
Проф. Анисава Милтенова
(Из: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 4. София, 2003, с. 213–216)

Книги на Василка Тъпкова-Заимова:

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.