EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Георги Мекишев
Георги Мекишев е завършил специалност „Физика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 1966 г., където преподава от 1968 до 2009 г. Доктор е по физика (1981 - ЛЭТИ) и доцент по обща физика (1986). Работи в областта на електретите. Съавтор е на множество публикации, в. т.ч. на 5 авторски свидетелства, два сборника със задачи по обща физика и на глави в монографиитеTrends in Material Science Research (ed. by B.M.Caruta, New Yorkq Nova Science Publishers, Inc., 2006, p. 219–244) и Polypropylene (ed. by F. Dogan,Rijeka, Croatia, In Tech, 2012, p. 161–184). Член е на съюза на учените в България, почетен член на Съюза на физиците в България, член на Американското нанодружество.

Книги на Георги Мекишев:


Монографията е посветена на електретите – електрични аналози на постоянните магнити. В книгата е изяснена същността на електретния ефект, дефинирани са ...

Издадена
2.10.2014 г.
Формат X
Страници
233
Мека корица
ISBN  978-954-322-778-5
Цена 13.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.