EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Василена Стойкова Тодоранова
Василена Стойкова Тодоранова е родена в Хасково през 1944 г. Завършва средно образование в Гимназията с преподаване на френски език „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. През 1968 г. се дипломира като специалист по класическа филология, с втора специалност „Френски език“ и профил „Археология“ в СУ „Климент Охридски“. От 1969 г. работи във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, като последователно заема следните длъжности: преподавател, старши преподавател и главен асистент по класически езици. Специализирала е римска литература в университета в Рим. Научните й интереси са предимно в областта на античната литература. Автор е на монографията „Конструкция, семантични полета и функции на природните описания (Вергилий, Хораций, Овидий)“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2006, както и на 26 статии, 11 учебника и учебни помагала по латински и старогръцки (между които „Учебник по старогръцки език“, ІІІ прерaботено и допълнено издание, Ровита, В. Търново, 1999, и Учебник по латински език, Ровита, В. Търново, 2002).

Книги на Василена Стойкова Тодоранова :„... Този речник е първото по рода си издание в България. […] Той ще бъде изключително полезен за всички, които ...

Издадена
04.12.2015 г.
Формат X
Страници
312
Мека корица
ISBN  978-954-322-719-8
Цена 12.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.