EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Казимир Попконстантинов
Български учен, историк, археолог и епиграф. Роден е на 17 септември 1942 г. в семейството на свещеник. Учи в Духовната семинария в София (1956-1961). Следва история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (1964-1968). Дългогодишен музеен работник, полеви археолог и преподавател с големи приноси в областта на старобългарската епиграфика. Живее във Велико Търново и село Пчелище, Търновско.
* * *
Археолог-проучвател в Окръжния музей в Търговище (1968-1975). Научен сътрудник на Археологическия институт с музей при БАН - филиал в Шумен (1975-1986). През 1978 г. защитава дисертация на тема „Гражданската архитектура в средновековна България (VIII-XI в.)“ и става кандидат на историческите науки (днес - доктор). Става доктор на историческите науки със защитена дисертация на тема „Епиграфските паметници и писмената традиция в България (IX-XI в.)“ (1995). Доцент (1986-1996) и професор (от 1996) по археология в Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Зам.-ректор по учебната дейност (1991), декан на Исторически факултет (1992-1995), ръководител на катедра „Археология“ (1996-2007, три мандата с едно прекъсване), директор на Центъра по балканистика (1996-2003), декан на Православния богословски факултет (1999-2007, два мандата) на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Преподавател в специалност теология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Гост-лектор по средновековна българска епиграфика в университетите в Залцбург (Австрия), Кьолн и Фрайбург (Германия) (след 1986). Член на Археографската комисия към НБКМ и на Международния съюз на славистите. На 28 юли 2010 г. на остров Свети Иван, край Созопол по време на археологически разкопки в развалините на манастирския комплекс „Св. Йоан Предтеча“, открива реликварий, за който се предполага че съдържа мощи на Свети Йоан Кръстител. Реликварият е разпечатан на 1 август същата година от специална комисия.[1]
* * *
• 1985 - Кирило-Методиева награда на БАН за принос в развитието на славистиката и старобългаристиката;
• 2000 - Годишна академична награда на БАН в областта на хуманитарните науки за принос в изследването на средновековната българска култура за периода 1994-1999 г.;
• 2003 - Изследователска стипендия на Фондация „Александър С. Онасис“;
• 2004 - Годишна европейска Хердерова награда на Фондация „Алфред Тьопфер“, Германия, и Виенския университет, Австрия;
• 2010 - Почетен златен медал на Великотърновския университет за издигане и утвърждаване авторитета на ВТУ и за приносите му в областта на старобългарската епиграфика, в развитието на славистиката и старобългаристиката и в изследването на средновековната българска култура;
• Почетен гражданин е на град Велико Търново от 2005 г. и на град Созопол от 2011 г.

Книги на Казимир Попконстантинов:


В продължение на 380 години са открити близо 1500 надписа от Първото българско царство, които са една малка част от онова ...

Издадена
01.04.2015 г.
Формат X
Страници
223
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-810-2
Цена 15.00 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.