EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Radosveta Vasileva
Професор Василева завършва висшето си образование в Медицинския университет в София през 1984 г., през 1988 г. защитава докторска дисертация, а от 1991 г. е асистент във Факултета по дентална медицина в София. През 1994 г. вече е специалист по кариология и ендодонтия, а няколко години по-късно – специалист по обща стоматология. Проф. Василева специализира в Грац, Австрия, по проблемите на естетичните индиректни възстановявания. През периода 1995–2009 г. участва в изследователски екипи, изпитващи нови адхезивни системи на компанията ESPE, както и в много конференции в различни европейски градове. През 2014 г. става професор по дентална медицина в областта на дисциплината кариесология и ендодонтия. В продължение на много години тя е лектор и демонстратор във факултетите по дентална медицина в София и Варна, участва в образователната програма на БЗС и в представянето на нови продукти пред колегията.

Книги на Radosveta Vasileva:

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.