EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Николай Тулешков

Книги на Николай Тулешков:


Трудът представлява продължение на Том 1. Средновековие. В него се анализира развитието на българската архитектура от периода XV – XIX век ...

Издадена
..2006 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-109-7
Цена 12.00 лв.Трудът представлява завършваща тетралогията част след том I - Средновековие, и том II и III - Късно средновековие и Възраждане. ...

Издадена
03.07.2012 г.
Формат 70X100/12
Страници
388
Мека корица
ISBN  978-954-322-506-4
Цена 10.00 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.