EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Александър Г. Петров
Академик Александър Петров е директор на Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките и ръководител на Направлението по физика на меката материя на ИФТТ. Неговата магистърска теза (1970, Софийски университет) и докторска дисертация (1974, БАН) са в областта на физиката на термотропните течни кристали, а дисертацията за доктор на физическите науки (1987, БАН) е в областта на физиката на живата материя. Публикувал е над 190 оригинални и обзорни статии в международни списания и глави от книги. Автор е на монографията „The Lyotropic State of Matter“ (Gordon & Breach, London-New Jersey, 1999). Шест нови ефекта във физиката на течните кристали и биофизиката на мембраните са открити експериментално и обяснени теоретично от него. Съорганизатор е на Първия и Втория международен конгрес по биофлексоелектричество (Бъфало, САЩ, 2001, и Хюстън, САЩ, 2003). Акад. Петров е действителен член на БАН (2003), носител е на Академичната награда за физика (2000), на медала „Фредерикс“ на Руското общество по течни кристали (2005) и наградата „За особен принос в науката“ на Министерството на образованието и науката на Република България (2007). Председател на Отделението по природо-математически науки на САЧК на БАН. Председател на Съюза на физиците в България. Председател на Консултативния научен съвет по нанонауки, нови материали и технологии към УС на БАН. Член на Съвета на Eвропейското физическо дружество.

Книги на Александър Г. Петров:„Физика на живата материя“ е ново понятие във физичната терминология. По-старо и утвърдено е понятието „биофизика“. Но биофизиката ...

Издадена
10.06.2015 г.
Формат X
Страници
535
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-799-0
Цена 12.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.