EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Стефана Минчева Стойкова
Проф. Стефана Стойкова е виден български фолклорист, изследовател на българския фолклор. Дългогодишен заместник-директор на Института за фолклор при БАН, ръководител на Секция “Словесен фолклор” и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”. Носител е на международната награда “Йохан Готфрид Хердер” (1983). Автор е на книгите: „Българските народни гатанки” (Монография, 1961), „Български народни гатанки” (1970, 2. изд. 1984, 3. изд. 2011), Български юнашки епос” (1971, в съавторство с Р. Ангелова, Л. Богданова, Цв. Романска и Е. Стоин), „Българска народна поезия и проза. Т. 3. Хайдушки и исторически песни” (1981), „Български народни балади и песни с митически и легендарни мотиви”. Ч. 1–2 (1993–1994, в съавторство с Л. Богданова, Ст. Бояджиева, Н. Кауфман, К. Михайлова, Л. Парпулова, Св. Петкова), „Български хайдушки и революционен песенен фолклор” (2001, в съавторство с Л. Богданова и Р. Иванова), „Български пословици и поговорки” (2007) и др.

Книги на Стефана Минчева Стойкова:Хърватските бугарщици са част от южнославянската епическа традиция. Те са засега най-старите записи на южнославянски юнашки песни. Поместени са ...

Издадена
12.01.2016 г.
Формат X
Страници
152
Мека корица
ISBN  978-954-322-830-0
Цена 8.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.