EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Елка Бакалова

Родена на 8 декември 1938 г.
Проф. Елка Бакалова е български изкуствовед и културолог. Доктор на науките, член-кореспондент на БАН.
Завършила Руска филология и История на изкуството в Московския държавен университет. Специализирала във Франция, Италия, Германия, Австрия, САЩ.
Главен редактор на сп. „Проблеми на изкуството" (1989-2007).
Преподавала в СУ „Св. Климент Охридски", ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий", НБУ и НХА. Изнасяла лекции във Франция, САЩ, Швейцария, Австрия, Великобритания.
Член на Българския национален комитет на ИКОМОС и експерт по художествените паметници на манастирите.
В момента работи в Института за фолклор към БАН.
Автор на академични монографии и публикации в специализирани издания.

Книги на Елка Бакалова:


Интересно е да се отбележи, че през последните три десетилетия интересът към реликвите в християнския свят и свързаната с тях ...

Издадена
17.02.2017 г.
Формат X
Страници
194
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-873-7
Цена 20.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.