EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Кирил Василев

Кирил Василев е роден на 23 май 1918 г. в село Турян, Смолянско.
Завършва философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където по-късно чете лекции по исторически материализъм. Кирил Василев е професор от 1963 г. През 1989 г. става академик на БАН.
В продължение на половин век той e между най-ярките университетски преподаватели, ръководител на Катедра „Философия“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, подготвил е и е възпитал хиляди студенти от много поколения у нас. В периода 1972–1980 г. е председател на Научния съвет на Института за младежта, едно от основните звена, което осъществява емпирични социологически изследвания у нас.
Най-популярният му труд „За любовта“ е преведен и издаден на руски и китайски език. Тази книга от около 700 страници излиза за първи път в 60-хиляден тираж. В Русия тя е издадена в 400-хиляден тираж, а в Китай има три тиража в десетки милиони бройки. Все още се търси и у нас, като през 2006 г. излезе четвъртото й издание.
Много поколения студенти са учили от неговия „Увод към философия на историята“. Акад. Кирил Василев има издадени шест тома с трудове, но е завещал двадесет неиздадени тома, над 1000 рисунки и стотици стихове.

Книги на Кирил Василев:Книга от поредицата „ЖИВОТ, ПОСВЕТЕН НА НАУКАТА“
Без това да е озвучено директно, тази книга е родена от ...

Издадена
10.01.2017 г.
Формат X
Страници
304
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-878-2
Цена 15.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.