EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Иван Унджиев

Иван Унджиев е роден на 15 март 1902 г. в Тетевен. През 1926 г. завършва славянска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
През периода 1950-1953 г. Иван Унджиев е заместник-директор на Народната библиотека. От 1953 г. до 1959 г. е старши научен сътрудник в Научния институт „Ботев — Левски“. От 1960 г. до 1971 г. работи в Института за история при Българска академия на науките. От 1960 г. е професор и завеждащ секция „Възраждане“ в същия институт на БАН.
Секретар е на Съюза на научните работници в България за периода 1966 г. - 1976 г.
Библиография
„Българска граматика с църковнославянски четива“, 1937, на Иван Дорев и Иван Унджиев
„Васил Петлешков“ - 1935 г.
„Васил Левски“ - 1947 г.
„Христо Ботев“ - 1956 г.
„Христо Ботев – велик български революционер и поет“ - (руски 1956, полски 1966).
„Карлово. История на града до Освобождението“ - 1962 г.
„Христо Ботев“ - 1975 г., в съавторство с дъщеря си Цвета Унджиева (1930 - 2000)
„Георги Бенковски“ - 1983 г.

Книги на Иван Унджиев:„... Накрая бих изповядала: в моето съзнание отношението на баща ми към Левски винаги се е сливало с отношението ...

Издадена
18.05.2017 г.
Формат X
Страници
747
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-736-5
Цена 18.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.