EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Христо Бояджиев

Книги на Христо Бояджиев:


В настоящата книга моделирането на процесите ще се разглежда като избор (или създаване) на математична структура (моделни уравнения), идентификация на ...

Издадена
13.07.2017 г.
Формат X
Страници
119
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-889-8
Цена 7.50 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.