EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Симона Самуилова

Книги на Симона Самуилова:В изследването е разгледана „публичната дипломация“ като двустра¬нен процес, включващ в себе си, от една страна, представянето на ...

Издадена
04.09.2017 г.
Формат X
Страници
254
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-893-5
Цена 14.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.