EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Страхил Валентинов Панайотов

Книги на Страхил Валентинов Панайотов:

Съставители: Алека Стрезова, Страхил Валентинов Панайотов

Издадена
18.12.2017 г.
Формат X
Страници
326


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.